Ouluhallin laajennus

Suunnittelu

OuluhalliLaajennus-13

Ouluun rakennetaan Peab Oy:n toimesta kansainväliset mitat täyttävä urheiluhalli vanhan Ouluhallin yhteyteen. Hallista haluttiin luoda käyttäjäystävällinen kokonaisuus, jossa on tulevaisuudessa mahdollista järjestää kansainvälisiä urheilutapahtumia. Tämä asetti paineet luoda kansainväliset normit täyttävä järjestelmä.

Ison urheiluhallin äänentoistoksi valikoitui laadukas Nexon P+ -sarja. QSC:n ohjausjärjestelmällä puolestaan kyettiin luomaan ohjauspinta, jossa asiakas voi itse hallita laitteita tabletilla.

Koska projekti koski useita tiloja, oli niiden oltava myös yhdistettävissä toisiinsa. Oman haasteensa loi myös se, että uusi järjestelmä oli integroitava vanhan hallin järjestelmän kanssa. Toteuttamassamme ratkaisussa käyttäjä voi itse valita hallittavat ja ohjattavat lähteet, kuten käytössä olevat mikrofonit ja soittimet, kulloinkin kyseessä olevaan tilaan. Yksikään laite ei siis ole tilasidonnainen. Kaikki laitteet voidaan tarvittaessa ohjata vaikka samaan tilaan, jolloin pienellä määrällä laitteita saadaan suurin hyöty irti.

Tiloihin asennettiin myös huonokuuloisten silmukkavahvistimet.